ADVERTISEMENT


2015 Tax Help

In our Tax Help section, we will help you with all your tax questions

Related Articles:

Poukisa Pwopriyetè Kay nan Amerik konsidere kòm yon Klas Siperyè?

Kòm sezon taks la rive, anpil pwopriyetè kay ap prepare pou reklame tout kalite dediksyon taks sou pwopriyete yo. Gen anpil fason ou kapab...


Eske ou konnen wòl Dediksyon, Ekzanpsyon ak Kredi jwe nan taks Ameriken?

Gen twa gwo faktè ki detèmine konbyen lajan ou pral peye Tonton Sam nan taks oswa kenbe pou tèt ou ane sa a Yo se Ekzanpsyon...


2015 Tax Year, our answers for some of the most asked questions

Top Tax Questions & Answers Some of the basics of Income Tax facts, if known, can help you to take a confident first step and make your...


Our objective is to share with you news and information about Haiti and the people of Haiti. Traditions, habits and the way we were  or  grew are alive in this site. We highly recommend that you Subscribe to our Newsletter and also share with us some of the things that are memorable and made us unique people.